İTALYA

Başkenti : Roma
Yüzölçümü : 301 bin 338 km2
Nüfusu : 57,7 milyon kişi
Nüfus Artışı : on binde bir (2001 verileri)
Konuşulan Dil : İtalyanca
GSYİH : 1.301 milyar Euro (2003 yılı)
Kişi Başına Milli Gelir : 21.780 Euro (2003 yılı)
Enflasyon Oranı : yüzde 2,7 (2003 yılı)
Para Birimi : Euro
Yönetim : Parlamenter Cumhuriyet
GSYİH Büyüme Hızı : Binde 3 (2003 yılı)
Mal İhracatı : 253.529 milyon Euro (2003 yılı)
Mal İthalatı : 255.164 milyon Euro (2003 yılı)
Dış Ticaret Dengesi : 1.635 milyon Euro (2003 yılı)

 
 

 

SİYASİ YAPI

 

1. Siyasi Yapı ve İdari Yapı

Devlet Başkanı Carlo Azeglio CIAMPI (Cumhurbaşkanı), 13 Mayıs 1999 tarihindeki seçimlerde tarihinde yedi yıllığına seçilmiştir. Bir sonraki devlet başkanlığı şeçimi Mayıs 2006 tarihindedir.    

2001 Mayıs ayında yapılan seçimlere kadar İtalya'da genel siyasi durum istikrarlı bir görüntü vermemiştir. 1999 Aralık ayı ortalarında kurulan ikinci D'Alema Hükümeti altı ayını bile doldurmadan mahalli seçimler sonrası istifa etmek zorunda kalmış ve Mayıs 2000'de Amato Başkanlığı'nda yeni bir hükümet kurulmuştur.  

2001 yılı seçimleri sonrasında kurulan orta-sağ koalisyon Silvio Berlusconi'nin başbakanlığında  5 partili bir  Koalisyon Hükümetinden oluşmuştur. Kurucusu Forza Italia hem Mecliste hem de Senato'da net bir çoğunluğa sahip bulunmaktadır.  

Halihazırda hükümet  Beş partili bir koalisyonda oluşmaktadır. Koalisyonu oluşturan partiler Forza Italia, National Alliance, Northern League, Democratic Christian Center, United Christian Democrats’dır.  

Ancak bu duruma rağmen, 2006 yılının ortasında sonra erecek olan bu yeni yasama döneminin, bir erken seçim veya bir hükümet bunalımı yaşaması da, İtalya'da koalisyon hükümetlerinin nazik durumu dikkate alındığında, göz ardı edilmemelidir.  

Hükümet Parlamento'da rahat bir çoğunluğa sahip olmasına rağmen istediği ekonomik reformları yürülüğe koymakta, hem iç muhalefet hem de Meclis ve Meclis dışı muhalefet nedeniyle, güçlüklerle karşılaşmaktadır.  

Bazı Önemli Bakanlıklar

Başbakan - Silvio Berlusconi

Dışişleri Bakanı  - Franco Frattini - Forza Italia

İçişleri Bakanı -  Giuseppe Pisanu - Forza Italia

Ekonomi  and Maliye -  Giulio Tremonti – Forza

Üretim Faaliyetleri  - (İç ve Dış Ticaret, Sanayi, enerji vs.)  Antonio Marzano - Forza Italia

Ulaştırma ve Altyapı  -  Pietro Lunardi - Independent

Tarım ve Ormancılık Giovanni Alemanno - National Alliance 

Parlamento ve Seçimler

İtalya'da Parlamento, Milletvekilleri Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu olmak üzere iki bölümlüdür. Milletvekilleri Meclisi (Camera dei Deputati) "Palazzo Montecitorio", Cumhuriyet Senatosu (Senato della Repubblica) ise "Palazzo Madama" olarak da adlandırılır. Parlamento'nun iki kanadının yetkileri eşittir. 2001 Mayıs ayındaki genel seçimler sonrasında oluşan mevcut İtalyan Parlamentosu'nda Meclis Başkanlığını, Pierferdinando Casini, Senato Başkanlığını ise Marcello Pera yürütmektedir.  

Milletvekillerinin tümü (630), Senatörlerin ise 315'i seçimle belirlenmektedir. Eski Cumhurbaşkanları Senato'nun doğal üyesidirler. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Senatoya 4 kişiyi kendi kontenjanından atayabilmektedir. Eski Cumhurbaşkanları ve kontenjandan atananlar hayat boyu Senatörlük yaparlar.  

 1993 Temmuz ayında onaylanarak yürürlüğe giren yeni genel seçim yasaları, "karma" seçim sistemini öngörmektedir. Buna göre, Meclis ve Senato'nun % 75'i (475 Milletvekili ve 232 Senatör) tek adaylı çoğunluk, % 25'i ise (155 Milletvekili ve 83 Senatör) nisbi çoğunluk sistemiyle belirlenmektedir.  

Senato için seçimler eyalet bazında (İtalya'da toplam 20 eyalet bulunmaktadır), Meclis için ise 27 seçim bölgesi bazında düzenlenmektedir. Eyalet ve seçim bölgelerinden çıkarılacak Milletvekili ve Senatör sayıları, buralarda yaşayan nüfus dikkate alınarak belirlenmiştir. Bununla beraber yasa, yaşayan nüfus açısından bazı bölgelere istisnalar sağlamıştır. Örneğin, nüfusu Senatör çıkartmaya yetmeyen Valle d'Aosta bölgesine 1, Molise bölgesine ise 2 Senatör tahsis edilmiştir. Ayrıca, diğer bölgelerin nüfusları ne olursa olsun 7 Senatörden az çıkartmamaları öngörülmüştür. Senato seçimleri için asgari oy kullanma yaşı 25, Meclis için ise 18'dir. İtalya'da yaklaşık 49 milyon (24 milyon erkek, 25 milyon kadın) seçmen bulunmaktadır.  

2001 yılında gerçekleşen önemli bir gelişme yurtdışında yaşayan İtalyanlara oy kullanma hakkı tanıyan bir yasanın 20 Aralık tarihinde Senato'da onaylanarak kanunlaşması olmuştur. Yasaya göre, yurtdışında ikamet eden üç ila dört milyon civarındaki İtalyan vatandaşının 12 milletvekili ve 6 senatör seçmeleri öngörülmektedir.  

İtalyan Parlamentosunun siyasi güçler ve şahsiyetler açısından kompozisyonu 1990'lı yıllara kadar pek değişmemiş, bilahare 1994 yılındaki genel seçimlerde %75'i, 1996 yılındaki seçimlerde ise %46'sı yenilenmiştir.  

13 Mayıs 2001'de gerçekleştirilen genel seçimlerde 630 milletvekili ve 315 senatör seçimi için yaklaşık 49 milyon seçmen oy kullanmıştır. Aynı gün yaklaşık 14 milyon seçmen ayrıca, 8 vilayet meclisi (Mantova, Pavia, Ravenna, İmperia, Gorizia, Trieste, Udine, Lucca) ile 129'unun nüfusu 15.000'in üstünde olan ve aralarında Torino, Milano, Napoli, Roma ve Trieste gibi önemli 17 belediyenin bulunduğu 1276 belediye meclisinin yenilenmesi için oy kullanmıştır.  

 Seçim sonuçlarına göre milletvekili ve senatörlerin siyasi partilere göre dağılımları şöyledir:  

Senato:

Özgürlükler Evi                                                                : 177

          Forza İtalia (FI)                              : 82

          Ulusal İttifak Partisi (AN)                 : 46

          Hristiyan Demokrat ve

          Merkezi Birlik-(UDC)                       : 29

          Kuzey Ligi (LN)                               : 17

          Diğer                                             : 3

 

Ulivo                                                                                 : 128

          Solun Demokratları (DS)                 : 62

          Papatya İttifakı                               : 42

          Yeşiller                                          : 10

          İtalyan Sosyal Demokratları            : 6

          İtalyan Komunistleri Partisi (PDCI)   : 3

          Diğer                                             : 5

 

İki İttifağa da bağlı olmayanlar                                      : 10

Hayat Boyu Senatörler                                                     : 9

 

Milletvekilleri Meclisi:

Özgürlükler Evi                                                                 : 367

 

Ulivo                                                                                  : 248

 

          Solun Demokratları                             : 138

          Papatya İttifakı                                   : 76

          Yeşiller, İtalyan Sosyal Demokratları    : 18

          PDCI                                                 : 9

          Bağımsızlar                                        : 7

 

İki İttifağa da bağlı olmayanlar                      : 15

  Gelecek seçimlerin 2006 yılında yapılması öngörülmektedir.  

İdari yapı:

Idari yapı  ademi merkeziyetçi sistemin hakim kılındığı idari yapı İtalya üçü özerk olmak üzere 20 adet İdari Bölge’ye ayrılmıştır. 103 valilik ve 8,104 ilçe yada belediye idaresinden oluşmaktadır.İdari bölgeler;

 

Abruzzi                        Puglia                           Basilicata                    Calabria

Campania                    Emilia Romagna             Friuli Venezia              Giulia

Liguria                         Lazio                            Lombardia                   Marche

Molise                         Piemonte                     Sardegna                     Sicilya

Toscana                       Trento                         Bolzano                       Umbria

Valle d'Aosta                Veneto

  Eyalet Halkı tarafından seçimle işbaşına getirilen 60 üyeli Eyalet Konseyi , Eyalet Başkanını ve Başkan da Eyalet Meclisi Üyelerini göreve atar. Bölge belediye seçimleri 2004 yılı haziran ayında gerçekleştirilecektir.  

2.Nüfus

İtlayanın Nüfusu 57,7 milyon olarak kaydedilmekte nüfun %48,5i erkek %51,5i Kadın nüfus oluşturmaktadır. Nüfusun %44,6siı kuzey italya’da, %19,2si orta, %36,2si Güney İtalya’da yaşamaktadır.   Ortalam yaşam süresi oldukça yüksek olup,  (erkek nüfus için  75.8 kadın nüfus için  82dir.   Nüfusun Bölgelere ve şehirlere gore dağılımı aşağıda gösterilmekte olup, nüfusu  250,000’i geçen şehir ve bölgelerde yoğunlaştığı gözlenmektedir.

Nüfusun Bölgelere Göre Dağılımı

Bölge

Bölge Başkenti

Diğer şehirler

Merkez*Kuzey

Piemonte

4

Torino

914

Novara

102

Valle d’Aosta

120

Aosta

35

Brescia

191

Lombardia

9

Milano

1.301

Trento

105

Trentino-Alto Adige

936

Bolzano

97

Verona

255

Veneto

4.512

Venezia

277

Udine

95

Friuli Venezia-Giulia

1.185

Trieste

216

La Spezia

96

Liguria

1.626

Genova

636

Modena

176

Emilia-Romagna

3.981

Bologna

381

Prato

172

Toscana

3.526

Firenze

377

Terni

108

Umbria

835

Perugia

157

Latina

114

Lazio

5.264

Roma

2.644

Pesaro/Urbino

89

Marche

1.460

Ancona

98

 

 

Güney

Abruzzo

1.279

L’Aquila

70

Pescara

116

Molise

328

Campobasso

51

Isernia

21

Campania

5.781

Napoli

1.003

Salerno

142

Puglia

4.085

Bari

332

Taranto

208

Basilicata

606

Potenza

70

Matera

57

Calabria

2.050

Catanzaro

97

Reggio Calabria

180

Sicilia

5.088

Palermo

684

Catania

338

Sardegna

1.652

Cagliari

166

Sassari

121

Kaynak: ISTAT

Göçmen nüfüsu  1.5 million düzeyinde bulunmakta ve çoğunlukla Fas, Arnavutluk, Filipinler, Eski Yugoslav Cumhuriyetleri, Tunus ve Çin’den gelen mültecilerden oluşmaktadır.  

3.Üyesi Olduğu Kuruluşlar 

İtalya, Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütünün bir üyesidir. 

İtalya’nın Üyesi Olduğu Diğer Uluslararası Kuruluşlar:AfDB, AsDB, Australia Group, BIS, BSEC (observer), CCC, CDB, CE, CEI, CERN, EAPC, EBRD, ECE, ECLAC, EIB, EMU, ESA, EU, FAO, G- 7, G- 8, G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICFTU, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, ISO, ITU, LAIA (observer), MINURSO, MONUC, NAM (guest), NATO, NEA, NSG, OAS (observer), OECD, OPCW, OSCE, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNIKOM, UNMEE, UNMIBH, UNMIK, UNMOGIP, UNTSO, UPU, WCL, WEU, WHO, WIPO, WMO, WToO, WTrO

 İtalya Avrupa Para Birliğine katılmıştır. Para politikası Maastricht Anlaşması ile getirilen kriterler çerçevesinde yürütülmekte olup Avrupa Ortak Para Birimi kullanılmaktadır.Ayrıca İtalya, AB içinde kişilerin Serbest Dolaşımına ilişkin SHENGEN Anlaşmasına da taraftır.

 

Kaynak: www.dtm.gov.tr

ItalyaOnline.Net/Business