HUKUKİ KOŞULLAR / KATILIM SÖZLEŞMESİ
 1. Konu
   

  1.1: TURCHIA.NET & ITALYAONLINE.NET (aşağıda Hizmeti Temin Edici olarak anılacaktır)’e ait olan www.turchia.net ve www.italyaonline.net web siteleri ile Türkiye’de, İtalya’da ve işbu hizmete ilgi duyan herhangi bir diğer ülkede de olmak üzere kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır) ve/veya müşteri tarafından temin edilen ürünlerin, ayrıca ekonomik ve/veya ticari işbirliği teklifleri ve adı anılan sitelerde detaylı tarifini bulan diğer ticari tekliflerin kayıdı ve tanıtımı ile ilgili bir servisin pazarlanması faaliyetini göstermektedir.

   

  1.2: Temin edilen hizmetlerin tanımı müşteri tarafından onaylanan Katılım Sözleşmesinde ifadesini bulmaktadır. Hizmet temini adı anılan web sitelere müşteri tarafından onaylanmış ve gönderilmiş Kayıt (Katılım) Formu vasıtasıyla ve tarif edilmiş talepler doğrultusunda gerçekleştirilecek ve ilgili anlaşma raporu aşağıdaki sözleşme koşullarına uygun olacaktır.

   

  1.3: Taraflar işbu sözleşmenin disipline edilmesinde, yorumlanmasında ve uygulanmasında İtalyan Kanunlarının esas olduğunu kabul ederler.
   

 2. Katılım (Kayıt)

   

  2.1: Hizmet Temin edici tarafından sunulan hizmetlerden faydanılması ancak Müşterinin belirtilen iş bu Sözleşme Genel Koşullarını kabul etmesi ve adı anılan web sitelerinde hangi çeşit hizmetlerin talep edildiğini belirterek katılım formunun eksiksiz olarak doldurmasını takiben mümkün olabilecektir.

   

  2.2: Eksiksiz olarak doldurulan ve onaylanan Form, Hizmet Temin edici tarafın aşağıda belirtilen ofis adresine ulaştırılması gerekmektedir. Hizmet Temin Edici formun kendisi tarafından teslim alındığını bildirecek ve müşteri için bir kişisel kod numarası tedarik edecektir.

   

  2.3: Sözleşme her bir hizmet için olabildiği gibi her bir form dahilinde birden fazla hizmet talebi ile de yürürlüğe girecektir.  

   

  2.4: Sözleşme Müşteri tarafından gerçekleştirilecek olan ödeme ile yürürlüğe girecektir.
   

 3. Hizmetin Niteliği

   

  3.1: Yukarıda belirtildiği şekilde sonuçlandırılmış iş bu Sözleşme ile, Hizmet Temin Edici talep edilen hizmet modeline göre kayıt içeriğini, gerektiğinde italyancaya ve/veya türkçeye ve/veya diğer bir yabancı dile tercüme ederek, ayrıca temin edilen servisin niteliğine uygun fotoğraf, banner, marka, logo ve diğer reklam/pazarlama malzemelerinin web sitesi içerisine yerleştirilmesi ile yükümlüdür.

   

  3.2: Talep edilen hizmet ve/veya hizmetler ilgili web sitesi dahilinde detayladırıldığı biçimi ile Müşterinin beklentisine cevap verdiğini görüp anladığını beyan edeceği şekilde sağlanır.

   

  3.3: Talep edilen hizmetin sağlanması esnasında hizmetin sağlanma biçiminde değişiklikler olabilecektir, bu değişiklikler Müşteriye e-mail ile bildirilecektir.

   

  3.4: Önceden belirlenmiş hizmetin temininde bu tür değişikliklerin yetersizlikle sonuçlanması halinde Müşteri, hizmet değişikliğinin bildirimini takibeden 10 gün içerisinde iadeli taahütlü bir mektup ile göndererek sözleşmeyi feshedebilecektir.

   

  3.5: Belirtilen süre sonunda değişiklikler onaylanmış olarak kabul edilecektir.

   

  3.6: Talep edilen hizmetin iyileştirilmesine yönelik muhtemel değişikler, katılım sözleşmesininin önemli bir bölümünü ilgilendiren ilave ve farklı bir anlaşma yapılmadığı takdirde, Müşteriye ilave bir ödeme yükümlülüğü getirmez.

   

 4. Vazgeçme Hakkı

   

  4.1: 97/7 CE sayılı yönetmelik Yürürlükteki 22 Mayıs 1999 tarih ve n. 185 sayılı Tüketiciyi koruma kanun hükmünde kararname gereğince talep edilen hizmet ve/veya hizmetlerin başlamasını takiben 10 iş günü içerisinde, aşağıda bölüm 10 da belirtildiği üzere, Müşteri yürürlükteki Sözleşmeden vazgeçtiğini bildiren talebini iadeli taahütlü bir mektup ile Hizmeti Temin edici tarafın adresine göndermek yoluyla halen yürürlükteki sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

   

  4.2: Fesih etme talebini içeren bildirim, belirtilen süre içerisinde, takibeden 8 saat içerisinde iadeli taahütlü bir mektup yollamak şartıyla telgraf, fax veya e-mail yoluyla da gönderilebilir.

   

  4.3: Vazgeçme hakkı yazılı tercümeler için uygulanamamaktadır ve tercümesi yapılmış yazının teslim alınması veya yayınlanması Müşteri tarafından bunun kabul edildiği anlamına gelecektir.

   

 5. Hizmetin Geçici Olarak Durdurulması

   

  5.1: Hizmet Temin edici taraf en geç 30 gün önce önbildirim yapma koşuluyla hizmetin devam edilmesini durdurma veya askıya alma hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda Müşteri kullanılmayan süreye denk gelen bedelin iadesini alma hakkına sahip olacaktır.

   

 6. Süre
   

  6.1: İş bu sözleşme, Hizmet Temin edici tarafın ilgili hizmeti vermeye başlamasıyla yürürlüğe girer ve seçilmiş olan hizmet tipinin öngördüğü süre için geçerli olacaktır.

   

  6.2: Hizmetin bitiminde Müşteri yeni bir katılım/kayıt formu doldurarak Sözleşmeyi yenileyebilir.

   

  6.3: Sözleşmenin yenilemesinin sözleşme bitim tarihinden onbeş gün önce yapılması durumunda Müşteri önceden seçilmiş olan hizmetlerin sağlanması işlemini muhafaza edebilecektir.

   

 7. Ücret
   

  7.1: Seçimi yapılan edilen hizmet için ödenecek ücret, Hizmet Temin edici tarafın web sitelerinde Müşteri tarafından doldurulan kayıt/katılım formunda özellikle ifade edilen ve sipariş formunun yollandığı tarihte Hizmet Temin edici tarafın fiyat listesinde yer alan fiyattır.

   

  7.2: Hizmet Temin edici tarafın sitesinde yer alacak muhtemel indirim ve promosyonlar yürürlük süresi içinde gönderilen sipariş formları için geçerli olacaktır.

   

  7.3: Sözleşmelerin yenilenmesi, süre bitimi öncesinde olması halinde bile, yeni sipariş formunun yollandığı tarihte belirtilen fiyat listesi üzerinden web sitelerinde beyan edilen fiyatlar ve sözleşme koşulları ile bir bütün olarak ayarlanacaktır.

   

  7.4: Talep edilmiş hizmetin veya hizmetlerin bedellerinin ödenmesi işlemi, hizmetin sağlanmasından önce, Sipariş Formunda yer alan banka koordinatları kullanılarak Hizmet Temin Edici tarafın hesabına banka havalesi ile veya kredi kartı ile (% 3,00 komisyon bedeli ilave edilerek) gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

   

  7.5: İş bu sözleşmede belirtilen fiyatların KDV hariç fiyatlar olduğu kabul edilir.

   

  7.6: İlgili fatura Müşteriye E-mail ile gönderilecektir.

   

  7.7: Hizmet verilme işlemi ödemenin gerçekleştiğinin onaylanmasını takiben başlayacaktır.

                                                                                                       

 8. Hizmet Temin Edici Tarafın Yükümlülükleri
   

  8.1: Hizmet Temin edici taraf sözleşmede belirtilen sürenin tamamı boyunca hizmetin kesintisiz olarak verilmesi ile yükümlüdür.

   

  8.2: Hizmetin sağlanması işlemi teknik nedenlerden dolayı, bakım nedeniyle, elektrik kesilmesine bağlı olarak ve/veya diğer olağanüstü durumlardan kaynaklanan özel durumlarda kesintiye uğrayabilir veya geçici olarak durdurulabilir. Bu tür durumlarda Hizmet Temin Edici taraf mümkün olan en kısa süre içerisinde hizmetin kesintiye uğraması ve geçici olarak durdurulması sorununu çözmeye gayret gösterir. Bu durumla ilgili olarak müşteri hiç bir zarar talebinde bulunamayacaktır.

 1. Yükümlülükten Kurtulma

   

  9.1: Müşteri, talep etmiş olduğu hizmetin kullanılmasında tam yükümlülüğe sahiptir ve hizmetin verilmesindeki eksiklikten dolayı direk veya dolaylı herhangi istenmeyen zarardan dolayı Hizmet Temin Edici tarafa hiç bir tazminat talebinde bulunamayacaktır.

   

  9.2: Müşteri, Hizmet Temin Edici tarafı hizmetin sağlanmasından kaynaklanan her türlü muhtemel sivil ve cezai sorumluluklardan muaf tutar.

   

  9.3: Hizmet Temin Edici taraf, tahkir edici veya etiğe aykırı yayınlar yapabilecek katılım/kayıtları kabul etmeme hakkını saklı tutar.

   

 2. İletişim

   

  10.1: Yürülükteki sözleşmenin ışığında Hizmet Temin edici tarafa yönelik her türlü iletişim iadeli taahütlü bir mektup ile aşağıdaki adrese yapılacaktır.

   

  “TURCHIA.NET & ITALYAONLINE .NET“

  di Ibrahim Kankilic

  Tel. +39 333.325.01.41

  Fax: +39 06.97.25.01.43

  Email: italyaonline@italyaonline.net

  Email: turchia@turchia.net

   

 3. Gizlilik
   

  11.1: Müşteri tarafından talep edilen her bir hizmetin uygulanması ile ilgili olarak ilgili kanunun 30 haziran 2003 tarih 196 sayılı 13 üncü maddesi gereği, kendisinden alınan bilgilerin Hizmet Temin Edici tarafından muhafaza edileceğini ve talep edilen servisin uygulanabilmesi için Müşteri tarafından sipariş formuna girilen bilgilerin Hizmeti Temin Edicinin web siteleri aracılığı ile, üçüncü  ülkelerde dahi, yaygın hale getirilerek reklamının yapılabileceğini beyan eder.

   

  11.2: Sipariş formunda doldurulması mecburi olan bölümlere girilecek bilgilerin eksik olduğunun tespiti durumu sözleşmenin feshedilmesi anlamına gelmektedir

   

  11.3: Müşterinin, Hizmet Temin edici tarafa bildirmiş olduğu bilgilerinin eksiksiz ve doğruluğu kendi sorumluluğu altındadır ve bu söz konusu bilgilerin doğruluğunu direk olarak Hizmet Temin Edici tarafın web sitesindeki uygulanan servisin yayınlandığı sayfada tespit edebilecektir.

   

  11.4: Herhangi bir varyasyon/değişikliği durumunda Müşteri, Hizmet Temin Edici tarafın adresine yasal bir temsilci aracılığı ile yazılı olarak ihtar etmek şartı ile verdiği bilgilerin güncelleştirilmesini talep edebilecektir.

   

  11.5: Müşteri, ayrıca, hizmetin durdurulması ile birlikte Hizmet Temin Edici taraftan Hizmet Temin Edicinin arşivlerinde yer alan kendi bilgilerinin silinmesini talep edebilecektir.

   

 4. Elektronik Posta (E-Mail) Hizmeti
   

  12.1: Elektronik posta hizmeti Hizmet Temin edici tarafın alan adı (domain name) ile birlikte tahsis edilecek elektronik posta kutusu olup, hosting hizmeti veren üçüncü bir firma aracılığı Hizmet Temin edici tarafa ait bir mail box (posta kutusu) olarak kurulmaktadır.

   

  12.2: Bu hizmet talep edildiği takdirde, Müşteri, bu yüzden, elektronik posta kutusunun aktif hale getirilmesi operasyonlarının Hizmet Temin Edici tarafından direk olarak uygulama yapılabildiği (kontrol edebildiği) bir posta kutusu olduğunu ve username (kullanıcı adı) ile password (şifre)’nin onun tarafından tespit edildiğinin farkında olduğunu bu konuda bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

   

  12.3: İlgili domain name (alan adının) kendisine özel olarak tahsis edilmediğinden, Müşteri, bu posta kutusunu sadece ve sadece site ziyaretçileri ile iletişim kurmak amacı ile kullanmaya ve önem arz eden bilgi ve dataların iletişimi için kullanmamaya itina gösterecektir.

   

 5. Yetkili Mahkeme
   

  13.1: İş bu sözleşme taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (siparişin internet ortamında Hizmet Temin Edici Tarafa gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). Hizmet Temin Edici gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ekleyebilir, çıkartabailir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

   

  13.2: İş bu sözleşmenin disipline edilmesinde, içeriğinin yorumlanmasında ve uygulanması hakkında herhangi bir görüş ayrılığı durumunda ve doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Roma / İTALYA Mahkemeleri yetkilidir.

 1. Şahsi Bilgilerin Gizliliği
   

  14.1: Yürürlükteki 30 Haziran 2003 tarih ve n. 196 sayılı kanun gereği, Müşteriye kendi şahsi bilgilerinin Hizmet Temin Edici tarafın arşivlerinde muhafaza edileceği ve bu bilgilerin kullanımının yalnızca hizmetin uygulanması için sınırlı olduğunun kendisine bildirilmesi ve bunu kabul etmesi yasal hakkıdır.

   

   

  Yürürlükteki n. 1341 sayılı sivil kanun gereği, Müşteri, işbu sözleşmenin özel 5. (hizmetin geçici olarak durudurulması), 9. (yükümlülükten kurtulma) ve 12. (elektronik posta hizmeti) maddelerini yeniden inceleyerek kabul ettiğini beyan eder.


 
© Copyrights 2005-2017 by ItalyaOnline.Net & TurchiaOnline.Net di Ibrahim Kankilic - Tüm Hakları Saklıdır.  
Vergi No: Roma / 08424821000 - Mali Kayıt no: KNKBHM65T11Z243T  
Tel: 0039-333.325.01.41     

 

Free counters