İtalya   Gezilecek Yerler   Faydalı Bilgiler   İtalya ile Ticaret   Rezervasyon

 

 
 

 

Tarih Öncesi

İtalik Kavimler

Albalı Krallar

Remus &Remulus

Patrici & Plebler

Napolyon

Risorgimento

Bugünkü Halk

Cumhuriyet

Sanat ve Mimari

 

1184'deki Truva'nın İşgali sırasında Truvalı Aeneas (Enea) & Antenor, yunanlıların işgalinden kaçarlar.

Antenor & Aeneas'ın Seyahatleri - Antenor bugünkü adı Padova olan Patavium şehrini kurar.
Aeneas, Venüs ve Anchises'in oğludur. Omuzunda taşıdığı babası ve oğlu Ascanio (Iulus) ile birlikte Roma'ya sığınır. Karısı işgal sırasında ölmüştür. İtalya'ya varmadan önce 7 sene barınacak yer aramıştır. Aslen Truvalı olan ve o dönemde Sicilya'nın batısına hükmeden Acestes, Aeneas'a yardım etmiştir. Truvalı Anchises seyahati sırasında ölür ve Sicilya'da topraga verilir.

Pygmalion tarafından kocası öldürülen Dido (Elissa) Tyre sehrini terkederek Sidon ile birlikte denize açılırlar ve Afrika'ya kadar giderek Carthage (Kartaca) kırallığını kurarlar. Aeneas oraya geldiğinde Aşk tanrısı Venüs (Afrodit), Aeneas ile Dido'yu birbirine aşık eder. Aeneas ülkeyi terkedince Kraliçe Dido, Carthagene'lerin Aeneas'ın ülkesinin düşmanı olduğunu ilan ederek intahar eder.

Cuma'li Chibele rahibe Deiphobe, Roma'nın geleceğinin Aeneas'a bağlı olduğunu ispatlamıştır.

Rutuli Prensi Turnus ile nişanlı olan Latinus'un kızı Lavinia, nişanını bozarak Aeneas ile evlenir. 1176'de Aeneas, eşinin ismini verdiği Lavinium şehrini kurar.

Turnus, Aeneas'a karşı savaş ilan eder ve böylece İtalyan Savasları başlar. Turnus'un kız kardeşi Juturna, Jupiter tarafından bir periye dönüştürülür. Daha sonra, kendisi Roma'da su kuyusu ve ırmak tanrıçası olarak adlandırılacaktır. Aeneas'ın Turnus'u öldürmesi ile savaş da biter.

Sonraları, Numicus nehrinde kaybolan Aeneas, tanrıya dönüştürülerek Jüpiter (Jove, yani Zeus) olur.

1152'de Aeneas'ın oğlu Ascanius annesi Lavinia'yı bırakarak Lavinium şehrini idare etmeye gider ve daha sonra Alba Longa şehrini kurar. Ascanio'un oğlunun ismi Silvius (anlamı: "odunların arasında doğan")dır. Bu isim daha sonra gelenek haline gelerek aynı soydan gelen tüm kralların ikinci ismi olmuştur. Bu krallar: Ascanius – Silvius – Aeneas – Latinus – Alba – Atys – Capys – Capetus – Tiberino – Agrippa – Romulus (Romolo) – Aventinus – Proca
Tiberino Silvio, Albula nehrinde kaybolmuştur. Daha sonra bu nehre Tiber (Tevere) ismi verilmiştir.
Romulo Silvio, şimşek çarpması sonucu ortadan kaybolmuştur.
Aventino Silvio, daha sonra aynı adla anılan Roma'daki bir tepeye gömülmüştür.

Carthagene (Kartaca)'nın kuruluşu M.Ö. 814'dir.

İlk Olimpiyat Oyunları M.Ö. 776'da yapılmıştır.

 

Tarih Öncesi

İtalik Kavimler

Albalı Krallar

Remus &Remulus

Patrici & Plebler

Napolyon

Risorgimento

Bugünkü Halk

Cumhuriyet

Sanat ve Mimari

 

 


Site içi arama   -   İletişim   -  BLOG

© Copyright 2002-2017 by italyaonline.net - Tüm hakları Saklıdır    -  English