İtalya   Gezilecek Yerler   Faydalı Bilgiler   İtalya ile Ticaret   Rezervasyon

 

 

 

Dağlar ve Deltalar

Iklim

Kıyılar

Akarsular ve Göller

 

İtalya kıyılarının büyük bölümü dik yamaçlı, kayalıklı ve yer yer kumsallarla kaplı olmasına rağmen hemen her tip sahil tipine rastlanmaktadır.

 

 


 

Sahiller genellikle kayalık ve girintili ve çıkıntılı olmakla birlikte özellikle Liguria Bölgesi, Sicilya'nın Kuzeydoğu kıyıları ile Calabria Bölgesinin büyük bir bölümü küçük çakıl taşli doğal limanlara sahiptir.

Yoğun dalgaların oluşturmuş olduğu dik yamaçli kayalıklar bölgenin tipik özellilerinden olmasına rağmen, doğal limanlar ile çakıllı kumdan oluşan plajlar yine aynı bölgenin özelliklerindendir. Bu tip kıyı şekli Riviera Ligure, Kuzey-Dogu Sicilya, Apenin Sıradaglarının denize doğru olan uzantılarında ve Calabria Bölgesinin büyük bir bölümünde görülmektedir. Marche, Abruzzo ve Sardegna'nın bazı bölümlerinde ise dik yamaçların yukarı bölgesi denize yukarıdan bakan düz ovalardan oluşan yüksek sahil şeridine rastlanmaktadır.

Sardegna'ya özgü kayalık sahil şeridi, rías olarak adlandırılmakta olup, özellile Gallura'da erozyon ve diğer doğal hareketlere maruz kalmış vadilerin deniz dibine batması sonucu, derin ve yer yer dar boğazlardan oluşmuş deniz altı özelliğine sahiptir.

Alçak ve kumsallı sahil şeritleri, Adriyatik Denizine sahili olan Emilia-Romagna ile Puglia Bölgelerinde, Tiren Denizine sahili olan Toscana ile Lazio Bölgelerinde yoğunlukla bulunmaktadır. Toscana ve Lazio kumsallı sahil şeridi, uzun olmasının yanısıra, koylar veya körfezler kendi içlerine kapanarak bugün bir çoğu kurumuş olan kıyı gölleri ve bataklıklar haline gelmişlerdir. Bazı bölgelerde ise, kıyıya yakın bölgede bulunan Argentario ve Circeo gibi adacıkların hemen yanına dökülen nehirlerin taşıdıkları topraklar, bu adacıkları anakaraya bağlamışlardır.

Kuzey-Dogu Adriyatik Bölgesinin tipik özelliği, alçak sahil şeridi ve Laguna'dir. Laguna, bir veya birden fazla nehirin döküldüğü bölgedeki, sayısız adacık ve bunlarıi birbirine bağlayan kanal veya su birikintisinin oluşturduğu doğal bir bölge olup, bu bölge, bir veya birden fazla doğal geçit ile denize bağlanır. Bunların en onemlisi ve en büyüğü Venedik Lagunasıdır. Bir başka Laguna ise Trieste körfezinde bulunan ve Venedik Lagunasına göre daha küçük olan Marano Lagunasıdır. Eskiden Trieste'den Ravenna'ya kadar olan sahil şeridinin bulunduğu bölgede, Po Deltasındaki nehirlerin oluşturduğu sayısız, laguna, bataklık ve küçük su birikintilerinin bulunmasına ragmen, günümüzde bunların çoğu yok olmuştur. Ravenna şehri de bir zamanlar Venedik gibi Laguna bölgesinde bulunmakta idi.  Emilia-Romagna Bölgesindeki Comacchio şehri ise bir zamanlar Laguna bölgesinde bulunan en son şehirdir.

Kıyılardaki doğal değişim ve ana kara parcasındakı organize gelişmeler, özellikle limanlar (porti) açısından büyük gelişmeler göstermiştir. Ekonomik açıdan ülkenin en zengin bölgesi Padana Deltasi'nın hemen yanında bulunan ve ticaret trafiğinin merkezi durumunda olan Liguria Bölgesi, liman bakımından oldukça gelişmiş bir bölgedir. Mallarin yükleme ve boşaltma tonaj bakımından İtalya'nin en büyük limanı olan Genova dışında, Liguria Bölgesinin en önemli ikinci limanı Savona ve İtalya'nın en iyi doğal limanı La Spezia'dır.

Toscana ve Lazio Bölgelerinin kumsallı ve alçak sahilli kıyılara sahip olması, buralarda, doğal limanların ortaya çıkmamasına, dolayısı ile yapay limanların kurulmasına neden olmuştur. 14. yy'a kadar Toscana Bölgesinin tek limanı olan ve Arno Nehrinin taşıdığı aluvyonlar nedeni ile kullanılamayacak duruma gelen Pisa'nın hemen güneyine Livorno limanı inşa edilmiştir.

Tiren Denizi bölgesinde bulunan tek dogal liman Napoli'dir. Fakat, bu liman, endüstri ve ekonomik alanlardaki eksikliklerden dolayı önem bakımından ilk sirayı alamamıştır. Turizm bakımından gelişen bölge, İtalya'nın küçük kabotaj ve yolcu indirme ile bindirme bakımından en önemli limanı olmayı başarmıştır.

Aynı adla anılan korfezin merkezindeki mukemmel pozisyonu ile Trieste, geçmişde Adriyatik'in en önemli limanı durumunda idi.

İtalya'nın en önemli doğal limalarından birisi de Taranto olup, İyon Denizinden korunan bir pozisyonda ve derinliktedir. Burası İtalyan Deniz Kuvvetlerinin üssü durumundadır. Büyük adalardan Sicilya'da bazı doğal limanlar olmasına karşılık, önemli limanların tamamı yapay limanlardır.

 

Dağlar ve Deltalar

Iklim

Kıyılar

Akarsular ve Göller

 

 


Site içi arama   -   İletişim   -  BLOG

© Copyright 2002-2017 by italyaonline.net - Tüm hakları Saklıdır    -  English